Chovné podmínky

 
1. DKK: 0/0 až 1/1 bez omezení
           0/2, ½, 2/2 musí být pářeni pouze jedinci negativními.
           Za negativní jsou považováni jedinci 0 – 1. st.
 
2. Ověření povahových vlastností retrieverů bude akceptováno podle následujících zkoušek:
     OVVR a všechny lovecké zkoušky lovecké upotřebitelnosti nebo jiné zkoušky s dysciplínou aport.
 
3. Exterier: Nejméně dvě výstavy, z toho jedna vyššího typu, ocenění min 2x VD. 
 
 Ocenění pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku.
 
 
4. Chrup: Dle standartu, u LR a GR může chybět jeden zub, u FCR,NSR, CBR, CCR mohou chybět dva zuby. M3 se do tohoto počtu neuvažují a mohou chybět. U neplnochrupých jedinců může být použit k páření pouze plnochrupý jedinec.
 
5. K chovu mohou být použiti jedinci až v den, kdy dovrší stáří 18 měsíců.